Timable Event

吳浩康 紅館演唱會 2019

time 1 Dec - 31 Dec (31d)

location Hong Kong Coliseum 》9 Cheong Wan Road, Hung Hom, Hong Kong

fee: 購票詳情待定

吳浩康 (Deep) 早前出席電影首映禮時透露,2019年1月將在澳門舉行演唱會,同時正入紙申請紅館年尾檔期,希望能在2019年開首場紅館騷。要同Eason霆鋒爭檔期喎!唔知到最後可唔可以個個都開得成呢~


.以上演唱會日期尚未確定,只屬消息、推測及估計,一切有待官方公佈
.請勿誤信非官方售票渠道
related events

蘇永康 "All That Jazz (&Pop)" 香港演唱會 2019

21 - 22 Jun 8:15pm (3hr)

@ Hong Kong Coliseum

成7年冇開個人紅館演唱會嘅蘇永康,宣佈2019年6月會開演唱會喇!對上一次已經係2011年,當時食住《那誰》隻歌,然後隔2年再開Big Four,之後就一直冇乜動作喇!而家宣佈開演唱會,有半年...

側田 "My Beautiful Curse" 演唱會 2019

14 - 15 Jun 8:15pm (3hr)

@ Hong Kong Coliseum

Update 17/3/2019: 公佈公開發售詳情 Update 20/2/2019: 公佈咗優先訂票詳情喇! 側田宣佈將於今年6月舉行紅館騷,將會係入行14年嘅第8個紅館演唱會。雖然距離上次紅館騷只有一年幾,不過fans唔洗...

陳奕迅 香港演唱會 2019

15 Dec 2019 - 2 Jan 2020

@ to be confirmed

Update 27/10/2018: Eason喺eason and the duo band L.O.V.E. is L.I.V.E 音樂會話會試下入紙申請2019年紅館跨年呀!仲話希望如報紙所講謝霆鋒唔會同佢爭檔期添~咁是咪即係話Chef Nic

more related events