Timable Event

胡楓 紅館演唱會 2020

time 28 - 31 May

location Hong Kong Coliseum 》9 Cheong Wan Road, Hung Hom, Hong Kong

fee: 待定

Update 18/12/2019: 修哥話2020年5月再喺紅館開演唱會,暫定兩場。到時88歲高齡嘅修哥仲可以開紅館真係一個紀錄!香港藝壇「長青樹」修哥,早兩年以86歲之齡登上紅館開演唱會,破晒紀錄!點為之再破紀錄?咪就係88歲再開囉~ 不過,作為細細個就睇佢做戲嘅粉絲,都真係有啲擔心修修豬㗎...


.以上演唱會日期尚未確定,只屬消息、推測及估計,一切有待官方公佈
.請勿誤信非官方售票渠道
related events

方皓玟 "The Spring of Hope" 演唱會 2020

10 - 11 Apr 8:15pm (3hr)

@ Hong Kong Coliseum

It was the winter of despair... Update 22/11/2019: 小明方皓玟宣佈拎到2020年復活節檔期,即係大概將霆鋒嘅9日期一分為二,周仔要半前,小明後半,計埋搭台拆台,預計2~3場啦! 方皓玟 FB No

Green Day Live in Hong Kong 2020

20 Mar (Fri) 8pm (2hr 30min)

@ Arena, AsiaWorld Expo

Lushington Entertainments is thrilled to announce the return of GREEN DAY to Hong Kong, ten years after their

莫文蔚《絕色》世界巡迴演唱會 香港站 2020

20 - 21 Mar 8:15pm (3hr)

@ Hong Kong Coliseum

Update 21/1/2020: 突然宣佈返3月紅館 Update: 傳聞本身在紅館舉行但已經取消了 Update 1/9/2019: Karen宣傳巡迴演唱會尾場將於2020年2月8日元宵節在香港舉行 2018年,莫文蔚帶住新歌回

more related events