Timable Event

Polygram 50《半世紀的新世紀》音樂會 2020

time 1 - 30 Nov

location Hong Kong Convention and Exhibition Centre 》1 Expo Drive, Wan Chai, Hong Kong

(priced event)

寶麗金唱片今年50周年,眾歌手包括譚詠麟(校長)、鍾鎮濤(B哥)、湯寶如、雷安娜及露雲娜等將會演出11月假會展舉行嘅音樂會,亦會早於8、9月推出包括​新製作2首串燒歌嘅紀念彩膠唱片《PolyGram 50 GOLDEN Hits》,唔知會唔會重現當年寶麗金串燒歌熱呢~

至於倫伯被問到喺音樂會跟歌迷修補關係,倫伯就話「我們當然希望佢哋係我哋歌迷,但唔可以話我哋想點就點,呢樣最好唔好拉上政治,但香港係需要法治。」

.以上演唱會日期尚未確定,只屬消息、推測及估計,一切有待官方公佈
.請勿誤信非官方售票渠道
related events

《汪明荃與香港中樂團》音樂會 2020 (節目延期)

11 - 12 Dec 8pm (2hr)

@ Concert Hall, Hong Kong Cultural Centre

Update: 鑑於新型冠狀病毒疫情持續,為關注表演者、觀眾及同事們的健康,避免人群聚集,樂團無奈取消原訂於2020年5月8-9日舉行的「汪明荃與香港中樂團 2020」音樂會,並延期於2020年12月11-12...

許冠傑香港演唱會2020 (節目取消)

1 - 31 Jul

@ Hong Kong Coliseum

據媒體報導,歌神許冠傑原訂今年7月喺紅館舉6~7場演唱會,但因肺炎疫情關係已取消了計劃。 Sam哥同時亦都會開一場《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》為一班被疫情影響生計嘅演唱會同業籌...

呂方 紅館演唱會 2020

1 - 10 Dec

@ Hong Kong Coliseum

唱得之人呂方繼2015年後再次成功申請紅館檔期,將會於12月頭舉行紅館個人演唱會!今年結婚同就快做爸爸嘅呂方,而家開埋演唱會,可以話係3 喜臨門,真係除咗恭喜之外我都唔知講咩好.jpg...

more related events