Timable Event

Polygram 50《半世紀的新世紀》音樂會 2020 (節目疑似取消)

time 1 - 30 Nov

location Hong Kong Convention and Exhibition Centre 》1 Expo Drive, Wan Chai, Hong Kong

(priced event)
Update: 沒有消息,節目疑似取消
寶麗金唱片今年50周年,眾歌手包括譚詠麟(校長)、鍾鎮濤(B哥)、湯寶如、雷安娜及露雲娜等將會演出11月假會展舉行嘅音樂會,亦會早於8、9月推出包括​新製作2首串燒歌嘅紀念彩膠唱片《PolyGram 50 GOLDEN Hits》,唔知會唔會重現當年寶麗金串燒歌熱呢~

至於倫伯被問到喺音樂會跟歌迷修補關係,倫伯就話「我們當然希望佢哋係我哋歌迷,但唔可以話我哋想點就點,呢樣最好唔好拉上政治,但香港係需要法治。」

.以上演唱會日期尚未確定,只屬消息、推測及估計,一切有待官方公佈
.請勿誤信非官方售票渠道
related events

獅子山下金曲情演唱會 2020

5 Nov (Thu) 7:45pm (2hr)

@ Auditorium, Tuen Mun Town Hall

Update: 原定於2020年2月17日晚舉辦的「獅子山下金曲情演唱會2020」,因表演場地關閉故再次延期至2020年11月5日(星期四)晚上7:45在屯門大會堂演奏廳舉行。 Update 29/7/2020: 康文署轄下的表演場地繼...

《汪明荃與香港中樂團》音樂會 2020

11 - 12 Dec 8pm (2hr)

@ Concert Hall, Hong Kong Cultural Centre

Update: 鑑於新型冠狀病毒疫情持續,為關注表演者、觀眾及同事們的健康,避免人群聚集,樂團無奈取消原訂於2020年5月8-9日舉行的「汪明荃與香港中樂團 2020」音樂會,並延期於2020年12月11-12...

呂方 紅館演唱會 2020

1 - 10 Dec

@ Hong Kong Coliseum

Update 17/9/2020: 根據最新一期紅館「待租用日期表」,12月1~5日又被book返,未知是否是呂方的 Update 19/8/2020: 根據最新一期紅館「待租用日期表」,12月1~13日是可租用的,即可能原先12月頭舉行嘅...

more related events