Timable Event

孫燕姿《就在日落以前》世界巡迴演唱會2021 香港站

time 1 Jan - 31 Dec 2021

location Hong Kong Coliseum 》9 Cheong Wan Road, Hung Hom, Hong Kong

fee: 待定

燕姿喺早前嘅出道20周年快閃驚喜Live中,直播字幕出現「就在日落以前,我們會再見面。」。而「就在日落以前」就係嚟緊世巡嘅主題呀,原先2020年開跑嘅,都因為疫情而延遲啦,而呢個直播Live同呢句伏筆應該係指世巡即將開始啦,除非唔係!大家要期待喔~


.以上演唱會日期尚未確定,只屬消息、推測及估計,一切有待官方公佈
.請勿誤信非官方售票渠道
related events

楊千嬅"My Gratitude 25"演唱會 香港站 2020

23 - 26 Dec 8:15pm (3hr)

@ Hong Kong Coliseum

Update 21/10/2020: 官方公佈詳情,是一個全新創作的演唱會,並非早前的"My Beautiful Live" 世界巡迴演唱會主題,由舞台設計、歌單到服裝都是全新製作的。 - 入場觀眾必須配合紅館防疫要求,例如...

張敬軒X香港中樂團《盛樂》演唱會 2020

22 - 27 Nov 8:15pm (3hr)

@ Hong Kong Coliseum

Update 24/10/2020: 加開26~27/10共2場以疏度限聚令入座率50%下入原本4場已買票人士之調配,而剩餘風少量門票將作公開發售。已購買之門票安排詳情如下

達明一派《REPLAY 神經/意難平》演唱會 2020

13 - 15 Nov 8:15pm (2hr 30min)

@ Queen Elizabeth Stadium

Update 20/10/2020: 官方公佈詳情 唱在瘟疫蔓延時。 在記憶和歷史都急速消失的時代,達明一派Replay達明一派;30周年專輯「意難平」、「神經」從頭到尾原汁原味和你唱,天花亂墜的世紀末香港...

more related events