Timable Map

Mall Decoration

Sha Tin

Events 1 - 9

Lipton「免費奶茶試飲活動」

29 Apr (Sun) noon (7hr)

@ 沙田港鐵站

【免費奶茶請你飲 飲出無限正能量!】 嚟緊兩個週末,Lipton將會喺港九新界唔同地區免費請你嘆奶茶,為香港人打打氣! 自備埋環保水杯,Lipton仲會額外送多一杯份量*比你! 活動詳情 21/4 (...

「童是藝術家」第三屆藝術作品展

4 - 5 May 10am (7hr)

@ Exhibition Gallery, Sha Tin Town Hall

有人說每一件藝術品的誕生也有其故事,那500多位學生的作品是否代表有500多個不同故事? 當一般人普遍認為成為藝術家必須有超凡的藝術技巧,但一班來自6間東華三院幼稚園的小朋友親身...

箏樂大師音樂會

12 May (Sat) 8pm (2hr 30min)

@ Auditorium, Sha Tin Town Hall

指揮:吳朝勝 演出者包括:蘇振波、范上娥、曲云、樊慰慈及林風 伴奏:香港箏樂團及香港青少年國樂團 節目包括:《十面埋伏》、《香山射鼓》、《雪山春曉》、《萬世師表》等 主辦機...

「武.藝.人生 - 李小龍」展覽

20 Jul 2013 - 20 Jul 2018

@ Hong Kong Heritage Museum

李小龍中西文化交融的個人背景及自信不凡的性格交出一段傳奇人生。他出生於美國三藩市,在香港成長。這位愛在街頭打架的少年,率性自然的電影童星,於18歲負笈美國,擴闊了生活與思...

"OldSeaFood" 三角關係

20 - 29 Jul

@ 沙田大會堂文娛廳

update: 11/4/2018 [預售反應熱烈 加開四場] [繼續以優惠價預留最佳座位!!!] 加推優先訂票場次: 2018年7月26日、27日、28日 8PM 及 2018年7月29日 3PM [7月20、21日8PM預售限額經已爆滿] <h

「瓷緣.畫意」展覽

9 Feb - 10 Aug

@ 香港文化博物館 趙少昂藝術館

人與人之間的緣分,是時間與空間的巧妙連結。而趙少昂與楊善深藝術之緣,不單是兩位大師的私人交情,也盛載了香港這地緣所傳承的嶺南風範。 1940年代,趙楊二人先後移居香港,常雅集...

《叮叮聲》合家歡劇場 一路青空

25 Aug - 2 Sep

@ 沙田大會堂文娛廳

【暑期全新親子合家歡演出】 互動感官劇場-「藝術遊樂團系列」 一路青空 x Orff 4 Kids x Busymama 🎶《叮叮聲》Beautiful Sounds🎶 現已接受預售 繁華的城市 小女孩每天聽到不同的聲音 聲音變成...

"AquaSonic in Hong Kong" 音樂會

26 - 28 Oct

@ Sha Tin Town Hall

The underwater AquaSonic by Between Music, is performed three times at the Sha Tin Town Hall in Hong Kong. Between Music are

「花之頌讚」特備節目

24 Jun - 3 Nov

@ Hong Kong Heritage Museum

香港文化博物館與徐氏藝術基金將合辦一系列「花之頌讚」特備節目,於2018年第一季至第四季期間推出不同類型的文化節目,讓觀眾從多角度認識中華文化與藝術。 徐展堂中國藝術館是香港...