Timable 事件

林憶蓮《PRANAVA/造樂者》演唱會安哥場 2017 香港站

時間 2017年10月27日-30日 下午8時15分 (3小時)

地點 香港體育館 (紅館) 》香港紅磡暢運道9號

費用: $880 / $580 / $380

Update (21/8/2017)
更新公開發售詳情Update (23/7/2017)
更新信用卡優先訂票詳情Update (11/7/2017)
更新演唱會日期及票價Update (26/6/2017)
頭場為2017年10月26日 (星期四),落實三面台,7 月初優先訂票
以過往數字推斷,今次估計會開2~4場收到風,聽講憶蓮嚟緊10月將會喺紅館舉行佢嘅"PRANAVA"演唱會 part 2! 仲係四面台添!憶蓮最近喺大陸節目《我是歌手》愈唱愈勇,唔知今次呢個演唱會會唔會有好多同胞嚟搶飛呢…?


公開發售座位表 (22/8/2017)

加場發售座位表 (14/9/2017)
AEG Ticketing
信用卡預訂
AEG Ticketing
2017年8月1日 上午9時 - 8月5日 下午11時59分

(已完結)
城市售票網 URBTIX
公開發售
城市售票網 URBTIX
2017年8月22日 (二) 上午10時 開始

(已完結)
城市售票網 URBTIX
加場
城市售票網 URBTIX
2017年9月14日 (四) 上午10時 開始

(已完結)
相關事件

許冠傑 譚詠麟《阿Sam & 阿Tam Happy Together》Part 2 演唱會 2018

8月5日-15日 下午8時15分 (3小時)

@ 香港體育館 (紅館)

24/05/2018 Update: 加場8月13~15日3場! 02/05/2018 Update: 演唱會將會8月5日~12日舉行,5月7日~11日The Club會員優先訂票,實行將開心快樂和經典金曲速遞! Update: 歌神與

徐小鳳演唱會2018

9月1日-30日

@ 香港體育館 (紅館)

有歌迷報料俾我哋知小鳳姐9月又開演唱會喇! 大家又可以「熱烈地彈琴熱烈地唱...」喇~ 快啲問定阿爸阿媽睇唔睇啦!

張智霖 紅館演唱會 2018

8月1日 - 12月31日 (153日)

@ 香港體育館 (紅館)

Update 28/5/2018: 官方未有Update,而坊間又有消息話取消呀,大家再等下Update啦~ 最近Chilam張智霖就喺訪問中透露將會喺2018年開紅館演唱會!仲話已經拎咗檔期,一切有待公佈~想知更多消息就...

更多相關事件