Timable 事件

湯寶如《獨愛音樂25週年》演唱會

時間 2017年11月15日 (三) 下午8時15分 (2小時)

地點 九龍灣國際展貿中心 匯星 》香港九龍展貿徑1號

費用: $580 / $480 / $380

好耐都冇見過湯記喇!今次演唱會絕對係值得一睇!

湯寶如,暱稱湯記,香港女演員及歌手,籍貫廣東台山,於香港出生。參加第九屆新秀歌唱大賽而入行,參賽歌曲《難得有情人》。在1992年與張學友合唱著名對唱粵語歌曲《相思風雨中》而被人熟知,後以一曲「絕對是個夢」打響名堂,一頭清爽短髮成為她出道時的標記。她與劉小慧、黎瑞恩、王馨平並稱「寶麗金四小花」。公開發售座位表

AEG Ticketing
信用卡預訂
AEG Ticketing
2017年9月11日 上午9時 - 9月15日 下午11時59分

(已完結)
Viagogo
交易平台
Viagogo
2017年9月11日 (一) 上午9時 開始

(已完結)
快達票 HK Ticketing
公開發售
快達票 HK Ticketing
2017年9月19日 (二) 上午10時 開始

(已完結)
相關事件

張智霖 紅館演唱會 2018

8月1日 - 12月31日 (153日)

@ 香港體育館 (紅館)

Update 28/5/2018: 官方未有Update,而坊間又有消息話取消呀,大家再等下Update啦~ 最近Chilam張智霖就喺訪問中透露將會喺2018年開紅館演唱會!仲話已經拎咗檔期,一切有待公佈~想知更多消息就...

許冠傑 譚詠麟《阿Sam & 阿Tam Happy Together》Part 2 演唱會 2018

8月5日-15日 下午8時15分 (3小時)

@ 香港體育館 (紅館)

24/05/2018 Update: 加場8月13~15日3場! 02/05/2018 Update: 演唱會將會8月5日~12日舉行,5月7日~11日The Club會員優先訂票,實行將開心快樂和經典金曲速遞! Update: 歌神與

"Gimme LiVe" 音樂節 2018

7月6日-28日

@ Mira Place 中庭

Mira Place《Gimme LiVe》音樂節一直備受傳媒朋友及訪客的喜愛,口碑載道。今年踏入第6個年頭,音樂節鐵定於7月份連續4個週末為你帶來8場音樂派對,誠邀大家一齊「Jam Together」! 由7月6日起連...

更多相關事件