Timable 事件

Precious Dew 珍飾925純銀吊墜工作坊

時間 1月10日 (三), 1月24日 (三), 1月31日 (三), 2月7日 (三), 2月28日 (三) 下午6時30分 (3小時)

地點 觀塘巧明街118號萬年工業大廈13樓A座10室 》觀塘巧明街118號萬年工業大廈13樓A座10室

費用: $980
Timable 票務
公開發售
Timable 票務
2017年12月28日 下午7時 - 2018年1月8日 下午11時

(已完結)
Timable 票務
公開發售
Timable 票務
2017年12月28日 (四) 下午7時 開始

(已完結)
Timable 票務
公開發售
Timable 票務
2017年12月28日 (四) 下午7時 開始

1月31日 (三) 下午6時30分 @ 觀塘巧明街118號萬年工業大廈13樓A座10室
Precious Dew 珍飾925純銀吊墜工作坊 $980


條款及細則
一般報名需知及注意事項
1. 報名前請詳閱各細則, 所有報名者均視作已理解所有細則及條款。
2. 報名一經核實及確認後, 將不得退款。
3. 若某課程人數不足時,Precious Dew 保留取消或改動課程的一切權利。
4. 經網站或本店直接購買課程之學生,可以更改上堂日期一次。更改日期需要在 24 小時前通知。
5. 參加學員如因私人事故取消課堂或在課程中突然退出或不參與該課程, 均當作自動放棄論, 所繳費用概不退還。
6. 如天文台在課堂開始前 3 小時仍然發出黑色暴雨警告/ 懸掛 8 號風球或以上,該課堂即予取消。本公司會安排補堂。請留意本公司通告。如天文台在課堂開始後才發出黑色暴雨警告/ 懸掛 8 號風球 或以上,課堂將繼續進行。唯本公司課堂如已決定照常上課,缺席者將不獲退款或補堂。
學員須知 / 課程守則
1. 不得帶親友旁聽及不得錄音或錄影。
2. 本會對課程的所有安排,保留一切最終決定權。
3. 由於所有作品均是學員親手製作,因此作品的效果, 精緻度乃受學員的技巧和能力而定,本公司對
有關製成品外形的投訴概不受理。
4. 請小心保管個人財物,如有損失,本公司概不負責。
5. 為響應環保及政府徵收膠袋費計劃, 請自備購物袋。
6. 以上內容如有更改,怒不另行通知,本公司保留以上條約及細則之最終決定權。

Timable 票務
公開發售
Timable 票務
2017年12月28日 (四) 下午7時 開始

2月7日 (三) 下午6時30分 @ 觀塘巧明街118號萬年工業大廈13樓A座10室
Precious Dew 珍飾925純銀吊墜工作坊 $980


條款及細則
一般報名需知及注意事項
1. 報名前請詳閱各細則, 所有報名者均視作已理解所有細則及條款。
2. 報名一經核實及確認後, 將不得退款。
3. 若某課程人數不足時,Precious Dew 保留取消或改動課程的一切權利。
4. 經網站或本店直接購買課程之學生,可以更改上堂日期一次。更改日期需要在 24 小時前通知。
5. 參加學員如因私人事故取消課堂或在課程中突然退出或不參與該課程, 均當作自動放棄論, 所繳費用概不退還。
6. 如天文台在課堂開始前 3 小時仍然發出黑色暴雨警告/ 懸掛 8 號風球或以上,該課堂即予取消。本公司會安排補堂。請留意本公司通告。如天文台在課堂開始後才發出黑色暴雨警告/ 懸掛 8 號風球 或以上,課堂將繼續進行。唯本公司課堂如已決定照常上課,缺席者將不獲退款或補堂。
學員須知 / 課程守則
1. 不得帶親友旁聽及不得錄音或錄影。
2. 本會對課程的所有安排,保留一切最終決定權。
3. 由於所有作品均是學員親手製作,因此作品的效果, 精緻度乃受學員的技巧和能力而定,本公司對
有關製成品外形的投訴概不受理。
4. 請小心保管個人財物,如有損失,本公司概不負責。
5. 為響應環保及政府徵收膠袋費計劃, 請自備購物袋。
6. 以上內容如有更改,怒不另行通知,本公司保留以上條約及細則之最終決定權。

Timable 票務
公開發售
Timable 票務
2017年12月28日 (四) 下午7時 開始

2月28日 (三) 中午 @ 觀塘巧明街118號萬年工業大廈13樓A座10室
Precious Dew 珍飾925純銀吊墜工作坊 $980


條款及細則
一般報名需知及注意事項
1. 報名前請詳閱各細則, 所有報名者均視作已理解所有細則及條款。
2. 報名一經核實及確認後, 將不得退款。
3. 若某課程人數不足時,Precious Dew 保留取消或改動課程的一切權利。
4. 經網站或本店直接購買課程之學生,可以更改上堂日期一次。更改日期需要在 24 小時前通知。
5. 參加學員如因私人事故取消課堂或在課程中突然退出或不參與該課程, 均當作自動放棄論, 所繳費用概不退還。
6. 如天文台在課堂開始前 3 小時仍然發出黑色暴雨警告/ 懸掛 8 號風球或以上,該課堂即予取消。本公司會安排補堂。請留意本公司通告。如天文台在課堂開始後才發出黑色暴雨警告/ 懸掛 8 號風球 或以上,課堂將繼續進行。唯本公司課堂如已決定照常上課,缺席者將不獲退款或補堂。
學員須知 / 課程守則
1. 不得帶親友旁聽及不得錄音或錄影。
2. 本會對課程的所有安排,保留一切最終決定權。
3. 由於所有作品均是學員親手製作,因此作品的效果, 精緻度乃受學員的技巧和能力而定,本公司對
有關製成品外形的投訴概不受理。
4. 請小心保管個人財物,如有損失,本公司概不負責。
5. 為響應環保及政府徵收膠袋費計劃, 請自備購物袋。
6. 以上內容如有更改,怒不另行通知,本公司保留以上條約及細則之最終決定權。


親手製作及體驗傳統金工技術,送禮自用皆宜!
成品為925純銀製品
學費已包括所有材料費及免費雷射刻字服務 (如有需要)
2-3人以上開課
最多四人一班 (貼心指導)
約2-3小時完成
無需任何經驗及準備
相關事件

LOCOLOCO「冬日暖意・創意設計」市集@淘大商場

2月2日-4日 中午 (9小時)

@ 淘大商場 2期 1/F大堂

冬天咁凍但又想行街?咁就啱啦!識行緊係黎淘大商場行室內市集! 嚟緊LOCOLOCO將會同淘大商場合作,喺1月同2月份舉辦「冬日暖意・創意設計」週末市集! 現場特別搜羅各式手作及創意設計...

CHANEL"Mademoiselle Privé"展覽 香港站

1月13日-2月10日

@ PMQ元創方

“Mademoiselle Privé” 展覽繼倫敦 Saatchi Gallery 首展及次站首爾 D Museum 大獲好評,展覽第三站將於 2018 年 1 月 13 日起移師香港續展。 香港 “Mademoiselle Privé” 展覽假

"Lover’s Market"@K11

2月10日-11日 上午11時 (10小時)

@ K11 1/F

K11 精采賀年及情人節活動 K11 Select Presents: Lover’s Market 在情人節前的周末,潮流品牌集中地K11 Select為各位情人貼心呈獻「Lover’s Market」。一連兩日的限定市集,搜羅各類

更多相關事件