Timable 事件

宣明會「舊書回收義賣大行動 2018」

時間 7月26日-8月5日 上午11時 (9小時30分鐘)

地點 荷里活廣場 1/F明星廣場 》香港鑽石山龍蟠街3號

(免費事件)

香港世界宣明會將於本年7月26日至8月5日,於鑽石山荷里活廣場1/F明星廣場,舉行「舊書回收義賣大行動」,為雲南省兒童生活技能教育及保護項目籌款,以改善國內流動兒童、留守兒童及流浪兒童的福祉。

宣明會向來致力在國內推行扶貧及發展項目,亦為本地慈善團體,尤其服務本港低收入家庭、新來港家庭及少數族裔的兒童及青少年提供免費舊書,減低經濟負擔。今年「舊書回收義賣大行動」所籌得的善款將全數撥捐予 - 雲南省昆明市「家馨中心」和「攜手中心」,為著在城市化過程中受影響的困境兒童的需要,提供適切服務,使他們享有有質量的教育,得到合適的保護,並獲得自我發展的機會。

相關事件

北區墟市節

9月25日-12月16日

@ 石湖墟臨時農產品批發市場及農產品分銷點

墟巿係9月25日(星期二,中秋節翌日)開始啦!除左可以黎搵下自己既心頭好之外,當然仲唔少得工作坊啦!今次我地有豐富既節目,大家可以用以下既網址報名呀!如果有其他資訊想查詢,...

「食味大學」@ MCP 新都城中心

9月20日-10月17日 上午10時 (12小時)

@ MCP新都城中心

MCP ONE (新都城中心一期)、MCP CENTRAL(新都城中心二期)及MCP DISCOVERY (新都城中心三期) 於9月20日至10月17日特別打造「食味大學」,讓大家在這裏學習如何欣賞、品味及認識食物,人人都可成為...

公益金會德豐百萬泳2018

10月7日 (日) 上午9時 (4小時)

@ 淺水灣泳灘

「公益金會德豐百萬泳」為其中一項公益金的年度籌款活動,透過工商﹑非牟利機構﹑紀律部隊﹑校際接力游泳賽事及其他個人賽事,凝聚各界的善心,以游泳方式為公益金會員福利機構提供...

更多相關事件