Timable 事件

《舊物異誌》吳嘯海 智美藝術呈獻

時間 9月18日-10月18日 (除日,公眾假期外) 上午10時 (8小時)

地點 北工22藝術空間 》香港英皇道499號 北角工業大廈22樓

(免費事件)

香港智美藝術將於2018年9月18日,假北工22藝術空間舉行吳嘯海首次香港個展 –
《舊物異誌》,這是他自2012年從英國回國後,在亞洲區的首次個人展覽,共將展出近百件以木雕與陶瓷為主的作品。

展覽將他創作中一直以來的魔幻與超現實延伸到了實際空間,在物的創造與歷史的構造之間展開一系列的質疑與討論。同時藝術家也將展覽作為二次創作的場域,與策展人楊宇瀛合作,對空間進行了大膽的虛構,以古董文物常見的展示形式製造出混淆視聽的外觀,利用各種人造之物為作品創造出新的語境,使其呈現出一種過於嚴肅的荒誕感。


吳嘯海的作品中充斥著揉雜之物。他們並非一件件純粹的杜尚式的尋常物,在概念語境的轉換中完成自己的嬗變,而更多的是一種藝術語言上難以被歸類及定義的「揉雜」。藝術家使物與物在時間的緯度上展開了一場對話,新與舊在創作中變的模糊,物的身份被異化了。展覽採用一種另類的敘事方式,對被異化的物再次進行虛構,為其製造出一種幾乎是過於人工的展示與觀看環境。

物的創造也是歷史的構造,對吳嘯海來說,這種構造包含了個人經歷,也是影射了世界的變遷。他的木質雕塑中保留了東方的形式又融合了西方的符號,如作品《兒子和兒子》、《冥想》、《東海》等,其中明顯可見的宗教元素被安置在東方特有的情境之中,形成一種超現實的具象圖案。而陶瓷作品則與木雕形成對比,也許是材質的影響,更易塑形的陶土被創造成各種抽象的形狀。這些陶瓷的“物”,不可被定義只可被描述,或是神似人體的器官,或是一副具體畫面的壓縮與重組,這樣的不確定性也讓他們接近更多的可能性。這樣的創作中本身便存在著一種虛構,木材的做舊是一種對時間的偽造,陶土的成型上釉包含了對材料的改造。而藝術家在其中所關心的是:在時間和空間都是可變的當下,什麼才是永恆的?吳嘯海給出的答案並不指向具體的物質,而更傾向於一種誇張的超現實語言,向我們訴說著,可見的也許荒誕,也許不可信,也許揉雜,也許純粹,可見的皆為幻象,永恆的便是我們不可見的。


香港是一個垂直建立的城市,空間開採來自於高度而非地平線的延展,這樣的結構形成空間的延伸與視覺的壓縮。本次展覽針對香港特有的空間類型,以作品的數量及陳列方式表現出一種令人不安的填充,正如這座城市特有的堆疊感。每一件作品視覺上揉雜,在特定的空間中構成了時間上的反常,他們在人造的語境中以另一個身份譜寫出一場荒誕的「異誌」。
相關事件

「廠出」JCCAC 藝術節 2018

12月8日-2019年1月13日 上午10時 (10小時)

@ JCCAC

JCCAC 藝術節 2018【廠出】 主題視藝聯展 x 手作市集 x 近30場免費工作坊/示範/

AIA 歐陸嘉年華 2018

12月14日-2019年2月17日

@ 中環海濱活動空間

今年友邦嘉年華踏入五週年,將於2018年12月14日至2019年2月17日重臨香港,友邦香港繼續為活動冠名贊助。友邦嘉年華自2014年第一年在香港舉行,至今接待了超過四百萬的訪客,舉辦超過500個...

「勁揪體蚊型展」展覽

12月2日-19日

@ HOW

【廢噏】 勁揪體嘅旅程,出發至今,四年了,大家還好嗎???回想一下,佢同大家一齊熱血沸騰過,同香港人一齊跌過喊過,同香港足球一齊嗌過,同長跑好手一齊跑過,同本土樂隊一齊 R...

更多相關事件