Timable 地圖

馬鞍山

事件 1

「新春『大』吉潮玩派對」@新港城中心

1月21日-3月2日 上午10時 (12小時)

@ 新港城中心 L2 天幕廣場

新年梗係要大吉大利啦!新港城中心就有個巨型大桔彈床同全盒波波池,啱晒小朋友放電之餘,又好意頭呀! 今個新春,馬鞍山新港城中心誠邀全港大人小朋友親臨「新春『大』吉潮玩派對...