Timable 主題

梁祖堯

發生中及將來事件

《香港式離婚》舞台劇 (四度重演)

11月29日-12月2日

@ 葵青劇院 演藝廳

《破地獄與白菊花》《賈寶玉》《恨嫁家族》編劇黃詠詩經典作品 榮獲香港舞台劇獎「最佳劇本」「最佳女主角」「最佳整體演出」「十大最受歡迎製作」 黃詠詩x李鎮洲x劉雅麗x楊淇x梁祖堯...

檢視全部
過去事件

《攬炒愛情狂》風車草劇團

8月31日-9月9日

@ 葵青劇院 演藝廳

風車草劇團 8月愛情嚟料! 《攬炒愛情狂》Boy Gets Girl 女強人莎姐唔想搞姊弟戀,偏偏呢個暖男耍極都唔走,以為終於成功講拜拜,點知呢個靚仔暖男竟然追上office,仲要送上連串驚喜? 翻譯...

《新聞小花的告白》風車草劇團

5月25日-6月3日

@ 葵青劇院 演藝廳

update: 10/4/2018 反應熱烈 再加兩場 2/6 3pm 及 3/6 3pm 想買心水靚位,要快啊! Rita:「你哋day one 入嚟呢個班房﹐就知道呢行有幾辛苦﹐頂唔順米唔好做囉﹐大把年青人等住上。」

《哈雷彗星的眼淚》風車草劇團

3月16日-25日

@ 葵青劇院 演藝廳

udpate: 27/2/2018 主辦單位宣佈加開3月24日 8pm 一場 風車草劇團繼《忙與盲的奮鬥時代》、《阿晶想旅行》後 全新原創音樂劇場《哈雷彗星的眼淚》No Place Like Home 上一次哈雷彗星來臨的時候,是...

《這一夜.聽我們說故事 2018》風車草劇團

1月24日-27日

@ 葵青劇院 黑盒劇場

2部新晉編劇作品 + 3部劇場經典 一連4天,細讀5個我們喜愛的劇本 由梁祖堯、湯駿業、邵美君親自挑選劇目,聯同著名編劇黃詠詩,與風車草一起在黑盒劇場內演讀劇本,與大家一同分享我們...

《下一秒我就憎你》W創作社

2017年12月1日-10日

@ 葵青劇院 演藝廳

最後加開3場,加場門票於10月9日(一)10am起在城市售票網發售 12月7日8pm、 12月10日3pm及8pm(尾場) 原有10場,只餘小量門票 12月1,2,3,5,6,8,9日8pm 12月2,3,9日3pm 繼《小人國6》

檢視全部