Timable

【市区 x 山景】秋日行山轻松游

作者: Timable, 2016年11月18日 (五) 下午3时53分


终于凉喇!终于凉喇!被fake咗无限次嘅小T喺呢个星期终于真系feel到凉意,希望今次个冷锋可以留得耐啲啦…BTW,天气一凉条行山瘾就出晒嚟,小T帮大家搵咗几条又有得睇市区景色,又可以亲亲大自然嘅行山路线,睇下医唔医到你条瘾?

港岛区-红香炉峰(难度★★)

路线简介:
全长:7.5 公里
需时:2.5 小时
起点:毕拉山道
终点:鰂鱼涌


由毕拉山道出发,经过爆炸品处理基地入口之后,沿住金督池马径一直向前行,冇几耐就会见到左方远处有座顶部有标柱嘅小山,正正就系红香炉峰喇!喺呢度可以远眺铜锣湾、中环同九龙一带,亦都系影呃like相嘅最好位置!不过注意返:上呢个红香炉峰系需要少量嘅攀爬,记住小心安全呀!
之后可以沿住金督池马径行,中途会有路径落返宝马山道。如果想继续上宝马山,就可以往宝联径方向行,见到分岔口向右走,就会见到登上宝马山嘅楼梯㗎喇!小径前方亦都有条落山楼梯,走嘅时候沿住渠行就可以去到鰂鱼涌。

九龙区-魔鬼山(难度★★)

路线简介:
全长:3.5 公里
需时:1.5 小时
起点:油塘
终点:高超道


喺油塘港铁站出发,去到鲤鱼门径之后,再向天后庙方向行。天后庙左边就系卫奕信径,有楼梯可以一直上,上到去将军澳华人永远坟场嘅车道。之后沿住右边嘅分岔口行就会去到歌赋炮台㗎喇!
跟住又可以落返卫奕信径,按炮台山嘅路牌指示右转上山,前面左方会有条楼梯可以上到去炮台山山顶嘅碉堡,又系另一个影相位!走嘅时候只要去返卫奕信径,遇分支后左转就可以去返高超道。

新界区—青衣三支香

路线简介:
全长:4 公里
需时:2.5 小时
起点:青康路
终点:青康路


嗱唔好畀个名吓亲先!其实系因为呢座山有三个山峰,远睇好似三支香咁先会咁命名。喺青康路巴士站往美景花园侧嘅行人径一直向前行,直至见到右手边有楼梯就向上行到去一个大平台。之后会经过凉亭同坟地,喺分支位左转直走就会经过第一支香,第二支同第三支香!
呢个货柜码头景真系好少有,大家做好疯狂影相嘅准备喇!走嘅时候都好简单,只需要原路折返就可以喇。

最后小T提提大家,无论行咩山都好,都记住要注意自己安全,同埋带返走随行嘅垃圾,齐齐保护香港嘅大自然呀!
相关事件

世界自然基金「步走大自然」米埔慈善步行 2019

11月2日-3日 上午10时 (7小时)

@ 米埔自然保护区

「步走大自然」 心郁郁想去郊游,又想有一个与别不同的好玩假期?WWF一年一度的「步走大自然」,今年将于11月2日及3日在米埔自然保护区举行,主题为「点止雀仔咁简单」。参加者可以在...

「南丫岛风火水土」体验节 2019

9月14日 (六) 上午11时 (8小时)

@ 榕树湾

南丫岛拥有美丽的山海面貌,造就了居民与自然环境的近距离生活模式,小岛的独特艺术文化亦因此被孕育出来。体验节的六个体验活动散落在南丫岛的山海,让大家自主体验路线,感受沿路...

更多相关事件
上一篇博文

【心思取胜!】圣诞手作礼物推介

2016年11月17日 (四) 下午12时22分

仲有一个月多啲就到圣诞节喇!根据非正式统计,最多人拣嘅圣诞礼物通常都系颈巾、银包……呢啲大路到唔大路嘅嘢。想用心思取胜,赢女神又或者系男神个心返嚟?嗱咪话小T唔益你哋喇...

下一篇博文

《明.日.之.前 Before Tomorrow》访问GDJYB 鸡蛋蒸肉饼

2016年11月25日 (五) 上午10时30分

如果有人跟你讲「鸡蛋蒸肉饼」,一般人的反应是「一味餸啰!」然后停两秒再follow up「唔系喎,平时食开嘅系咸蛋蒸肉饼至真!」的确,「鸡蛋蒸肉饼」是非主流的,说的不止是食物,还有...

留言