Timable 事件

《我的巴松管,我的诗》音乐会

时间 1月12日 (六) 下午7时56分 (2小时)

时间 1月13日 (日) 下午2时09分 (2小时)

时间 1月13日 (日) 下午4时24分 (2小时)

地点 香港艺术中心 麦高利小剧场 》香港湾仔港湾道2号LB楼

费用: $120

这是一个融合诗与巴松管音乐的表演
This is a concert collaborating poetry and bassoon music

《我的巴松管,我的诗》 – 生活实在太沉重了
听说,音乐就像水,能注入不同的容器,形成不同的形状。
每人的内心有很多被遗忘的感情。
当音乐流过你的心,那你以为已经忘记了的记忆,便会再次浮现。
而诗就像一面镜子,能使人卸下伪装,照出真实的自己。
每人的脸上佩戴着不同的面具。
当诗照向你的脸,那个被表面形象蒙蔽的自我,便会再次呈现。
文字能触动内心,
音乐能牵动情绪。
当两者合而为一的时候,
真实的情感便会呈现眼前…
这是一个融合诗与巴松管音乐的表演。
为什么会是巴松管?
因为…碰巧我是一个喜欢写诗的巴松管手。
城市售票网 URBTIX
公开发售
城市售票网 URBTIX
2018年12月1日 (六) 上午10时 开始

(已完结)
相关事件

Green Day 香港演唱会 2020

2020年3月20日 (五) 下午8时 (2小时30分钟)

@ 亚洲国际博览馆 Arena

Green Day于十年后再度踏上香港舞台,为香港歌迷带来只此一场的表演。这队曾五次入选格林美奖摇滚名人堂衔头的乐队将于2020年3月20日(星期五)

宝矿力水特 RUN CARNIVAL 2019

12月1日 (日) 上午7时30分 (8小时30分钟)

@ 香港科学园

每年都约定大家一齐#GoRunGoFun 嘅宝矿力水特Run Carnival 已经开始接受报名喇! 跑手除咗可以攞走一set新设计嘅限定纪念品外,今年场内仲会添加唔少新元素,等大家尽情玩返日!年宝矿力水特...

中乐跨界社区表演

11月30日 (六) 下午3时 (1小时)

@ 香港文化中心 大堂

属于年青人嘅中乐表演机会嚟啦!香港中乐团现正招募学校以及青年中乐团嘅参与! 只要被选中参与我哋嘅演出,你就有机会得到中乐团提供嘅专业指导、表演场地、演出、运输津贴以及普...

更多相关事件