Timable 派对

事件 1

Twenty One Pilots "Scaled And Icy" 专辑发布限定打咭点 @Cô Thành

5月23日-6月21日

@ Cô Thành

香港华纳唱片与Cô Thành合作为TWENTY ONE PILOTS刚推出的新专辑《SCALED AND ICY》作为期一个月的限定企划! 在刚过去的周日(2021年5月23日)率先于Cô Thành举行了一个以音