Timable 事件

英仙座流星雨 2018

時間 2018年8月12日 (日) 下午9時30分 (8小時10分鐘)

地點 香港天空

(免費事件)

8月13日(星期一),英仙座流星雨(0007=PER)極大,預測極大時間11時05分(100顆),香港高峰時間8月13日(星期一)凌晨5時02分,月齡初三,估計香港極黑地區高峰期ZHR可達86顆,是今年條件最佳的流星雨。


英仙座流星雨出現分佈圖,香港高峰時間 8月13日凌晨5時02分,高峰時天頂每時出現率ZHR估計每小時可見流星數
很黑地區: 86 顆

圖片來源:NASA、國際流星組織

英仙座流星雨(學名Perseids)是以英仙座γ星附近為輻射點出現的流星雨,也稱英仙座γ流星雨。每年在7月20日至8月20日前後出現,於8月13日達到高潮。與象限儀座流星雨、雙子座流星雨並稱為北半球三大流星雨。

它不但數量多,而且幾乎從來沒有在夏季星空中缺席過,每年固定時間穩定出現,是最活躍、最常被觀測到的流星雨,也是對非專業流星觀測者來說最好的流星雨,為全年三大周期性流星雨之首。
形成原因

英仙座流星雨的成因與彗星有關,彗星是由冰塊及沙石組成的球體,當彗星接近太陽時,彗星會因太陽的熱力而使表面物質昇華,這些昇華了的物質就是日後的流星體,在彗星繞日運轉中,部份流星體會和彗星分離,遺留在彗星的軌道上,流星體由於太陽光壓及行星作用力,會不斷擴散,互相遠離.

而且範圍逐漸增大。當地球的運行軌道與彗星軌道相交時,流星體受地球地心吸力影響,會闖入地球大氣層並且燃燒,而燃燒時所產生的火焰亮光,就是人們看到的流星雨了。如果散佈在彗星軌道上的流星體又多又廣的話,往往在彗星回歸後的幾年內,仍可看到由該彗星所產生的流星體所造成的流星雨。

-事件時間長度只供參考

資料來源:香港天文學會討論區
相關事件

日偏食 2019

12月26日 (四) 下午12時15分 (3小時15分鐘)

@ 香港天空

2019 年12月26日(星期四)將出現一次日全食,但在香港只可看見日偏食。若天氣情況許可,市民可以觀賞到這次天文現象。 - 資料來源: 香港天文台

「趁墟」趁理想生活手作墟

10月6日 (日) 中午 (6小時)

@ 西貢海濱長廊

西貢有香港后花園美譽,面向著海天一色嘅美景,可以講係香港最美麗嘅戶外市集。透過今次一齊聯墟合辦西貢區最盛大嘅市集日,誠邀有志創業嘅手作人嚟參加。 當日聯墟活動會有超過70個...

「牛棚體驗之旅」公共藝術展覽

9月8日-22日 上午7時 (15小時)

@ 牛棚藝術公園

1a空間將於九龍城區議會及九龍城民政事務處主辦的「牛棚藝術公園開幕典禮—牛棚體驗之旅」中擔任策劃夥伴,策劃「公共藝術展覽」、「創意彩繪牛工作坊」及一連串公眾活動。 活動開幕...

更多相關事件