Timable Event

衞蘭 Janice Vidal 紅館演唱會 2022

time 1 Jan - 31 Dec 2022

location Hong Kong Coliseum 》9 Cheong Wan Road, Hung Hom, Hong Kong

fee: 待定有消息指Janice原獲得2021年尾嘅紅館檔期但放棄了,打算推遲到2022年先會開,衞蘭對上一次開姐館已經係2018年嘅事喇,希望佢可以快啲再開個唱啦!已經多咗好多新歌喇!


.以上演唱會日期尚未確定,只屬消息、推測及估計,一切有待官方公佈
.請勿誤信非官方售票渠道
related events

MIRROR 紅館演唱會 2022

1 - 31 Jul 2022

@ Hong Kong Coliseum

Update 17/10/2021: 據星島報導,落實7月紅館演唱會,暫定10場! 根據有Mirror 2子嗰場拉闊同場「半塊鏡」音樂會嘅經驗,應該會有一大堆贊助商搞一大堆消費抽/換飛計劃,大家準備好消費撲飛未...

"DISNEY IN CONCERT: A Dream Is A Wish" 音樂會 2022

1 - 2 Jan 2022 3pm (1hr 50min)

@ Star Hall, KITEC

Trip.com購票(獨家免手續費): https://bit.ly/3aRMB88 Klook購票: https://bit.ly/3C0KGdi 這個新年,迪士尼 DISNEY IN CO

AGA "Round Midnight Live" 演唱會 2021

1 Jan - 31 Dec 2022

@ Hong Kong Coliseum

AGA原定2020年開嘅紅館演唱會因疫情關係取消,相信AGA都會爭取疫情過盡快開返,畢竟未開過紅館嘛,歌迷都一定好想佢開到啦!好期待2022年開到吖! .以上演唱會日期尚未確定,只屬消息、...

more related events